Informatie

Hierbij bieden wij u de schoolgids aan van openbare basisschool “Dorpsschool De Blesse” te De Blesse. Met deze gids verstrekken we de ouder(s)/verzorger(s) van huidige en toekomstige leerlingen informatie over onze school.

schoolgids-2018-2019

Overige informatie:
Website: 'Scholen op de kaart'