0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Waarom een schoolgids voor ouders /verzorgers?

Onze schoolgids willen wij aan ouders laten zien, wat de ouders van school kunnen verwachten. Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Wij hopen dat u, na het lezen van de schoolgids, een goed beeld heeft gekregen van onze school. We vinden het erg prettig dat u naast deze informatie ook onze school binnenloopt. Op deze manier kunt u de sfeer op school en onze manier van werken nog beter ervaren.

Wat staat er in de schoolgids?

U kunt in onze schoolgids lezen:

  • hoe het onderwijs op onze school is opgezet;
  • op welke wijze wij zorg voor de kinderen hebben;
  • wat van ouders verwacht wordt en wat de ouders van school kunnen verwachten;
  • hoe onderwijsresultaten gemeten worden en wat de school daarmee doet;
  • welke verplichtingen gelden aan onze leerplichtwet.

U kunt de schoolgids inzien of downloaden via de onderstaande link: