0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

De Bibliotheek op school (dBos)

Zit jouw kind op een school die met de Bibliotheek op school samenwerkt? En wil je daar meer over weten? We vertellen het je graag.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een digitale lees- en leeromgeving.

EU-Schoolfruit

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

IJsclub ‘De Eendracht’ De Blesse

Doomijn

Ieder kind is uniek, in karakter, temperament en tempo van ontwikkeling. Je mag zijn wie je bent! Samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving, dat kan bij peuterspeelzaal Meidoornstraat.
Samen ontdekken, samen groeien

We zijn gevestigd in OBS Dorpsschool De Blesse. Hier hebben we een eigen speelruimte met verschillende speelhoeken, waar je kunt bouwen, koken, puzzelen of knutselen. In de themahoek valt ook altijd wel iets nieuws te ontdekken, daar zorgen we voor. Ontdekken doen we niet alleen binnen maar natuurlijk ook buiten op onze ruime speelplaats. Bij slecht weer kunnen we ook in de gymzaal terecht waar we lekker kunnen bewegen. Samen ontdekken en groeien we in een vertrouwde en ongedwongen sfeer waarbij vooral plezier voorop staat. Peuters zijn welkom bij ons vanaf 2 jaar. Opgeven kan vanaf 1½ jaar.

Buitenschoolse kinderopvang

Alle scholen van het primair onderwijs in Weststellingwerf voldoen per 1 augustus 2007 aan de wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van de buitenschoolse opvang. U kunt kiezen uit een gastouder of een kinderdagverblijf. We werken samen met verschillende kinderdagverblijven van Doomijn en de Kinderkei.

Zowel de gastouder als de kinderdagverblijven bieden de mogelijkheid om uw kind na schooltijd bij school op te halen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u terecht bij de directeur.

Stichting Leergeld

Wat is stichting Leergeld?
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld Weststellingwerf is er voor deze kinderen. Wij helpen je graag om jouw kind te laten meedoen. 

Wat kun jij doen met Leergeld?
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar betaalt de stichting bijvoorbeeld de contributie van de sportclub, muziekles, een (tweedehands) fiets of een schoolreisje. Allemaal gewone dingen, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en het gevoel hebben dat ze meetellen.

Is Leergeld er ook voor jou?
Leergeld Weststellingwerf is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij bespreken samen met jou de wensen van jouw kind. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op via de mail of de telefoon. Een van de medewerkers gaat graag thuis met je om tafel om de mogelijkheden met je te bespreken.

Neem contact op met Leergeld Weststellingwerf
Postbus 7
8390 AA Noordwolde
Mail: info@leergeldweststellingwerf.nl
Telefoon: 06 23 74 54 40
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Kindpakket

Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld hebt om uw kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren. Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om u voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! Dus hebt u als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl . Daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan uw kind toch meedoen!