0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Aanvragen verlof

De directeur kan tot en met tien dagen verlof verlenen, in verband met gewichtige omstandigheden. De verschillende gewichtige omstandigheden worden verderop genoemd. Indien u in één schooljaar meer dan tien dagen verlof aanvraagt, dan beslist de leerplichtambtenaar over uw aanvraag.

Vakantieverlof in verband met seizoensgebonden werkzaamheden kan maximaal tien dagen per schooljaar worden toegekend. Het is niet mogelijk om meer dan tien dagen vakantieverlof per schooljaar aan te vragen.

Procedure aanvraag extra verlof

 1. U vraagt het verlof aan zes weken voorafgaand aan de aanvraag aan de directie;
 2. Bij een overschrijding van tien schooldagen (in één keer of in één schooljaar) neemt de directie contact op met de leerplichtambtenaar;
 3. De directie neemt binnen zes weken een besluit op uw aanvraag.

1. Gewichtige omstandigheden

Voor gewichtige omstandigheden kunt u extra verlof aanvragen. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, tenzij anders aangegeven. 

 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad binnenland
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buitenland, vijf dagen
 • 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad. Periode in overleg met de directie. Bij meer dan tien lesdagen beslist de leerplichtambtenaar.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten
 • 1e graad maximaal 5 dagen
 • 2e graad maximaal 2 dagen
 • 3e en 4e graad maximaal 1 dag
 • 1e t/m 4e graad buitenland maximaal 5 dagen

Graden in verwantschap:

1e graad: ouders
2e graad: grootouder, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten
4e graad: neven en nichten, oudooms en oudtantes

Geen gewichtige omstandigheden

Onderstaande gevallen zijn géén gewichtige omstandigheden:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Goedkope tickets in het laagseizoen;
 • Geen beschikbare tickets in de vakantieperiode;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn;
 • Sabbatical;
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, zoals voetbalkamp. Voor bijzondere talenten kan een uitzondering worden gemaakt.

3. Vakantieverlof buiten schoolvakanties

Om buiten de schoolvakanties op vakantie te mogen in verband met seizoensgebonden werkzaamheden, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. U kunt gedurende één schooljaar niet als gezin twee aaneengesloten weken op vakantie. Dit geldt voor alle vakanties, dus ook de herfst- en kerstvakantie;
 2. De vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar;
 3. U of uw werkgever leidt onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s indien u in een van de schoolvakanties op vakantie gaat. Dat een belangrijk deel van de omzet in de vakanties wordt verdiend is niet voldoende voor de toekenning van het vakantieverlof.

Indien u een eigen bedrijf heeft, kunt u door middel van een accountantsverklaring aantonen dat uw vakantie binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

Indien u in loondienst bent, kunt u door middel van een werkgeversverklaring aantonen dat uw vakantie binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

4. Andere reden

Indien de reden waarvoor u verlof wil aanvragen niet staat genoemd, kunt u toch een aanvraag indienen. De directeur zal beslissen of er voldoende gronden zijn om het verlof toe te kennen.