0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen. Na de gymlessen in de zaal mogen kinderen douchen (niet verplicht). Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymles:
Groep 1/2/3: alle dagen en groep 3 op donderdag met de buurtsportcoach
Groep 4/5/6: maandag met juf en donderdag met de buurtsportcoach
Groep 7/8: maandag met juf en donderdag met de buurtsportcoach