0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Visie openbaar onderwijs

Onze school is een school van Stichting Comprix en dat betekent dat de beginselen van Openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, een veilige school.

Visie Dorpsschool De Blesse

Dorpsschool De Blesse staat voor onderwijs in het eigen dorp en omliggende dorpen zoals Steggerda, Peperga en Blesdijke. Wij vinden het van groot belang dat het kind in de nabijheid van zijn thuis een plek heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Missie Dorpsschool De Blesse

Onze is missie om in de nabijheid van De Blesse onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.

Kernwaarden Dorpsschool De Blesse

Wij hebben onze kernwaarden samengevat in een motto:

“Dorpsschool De Blesse, samen TROTS op ieder kind!”

Waarbij TROTS staat voor
- Toegankelijk
- Respect
- Onderwijs op maat
- Toekomstgericht 
- Samen

Toegankelijk - OBS Dorpsschool De Blesse is een echte dorpsschool. De school staat open voor alle kinderen uit het dorp, hun ouders en dorpsgenoten. Ieder kind is welkom op onze school, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Onder toegankelijkheid verstaan we eveneens een laagdrempelige sfeer. Leerkrachten zijn makkelijk aanspreekbaar. Wie de school binnenkomt zal het opvallen dat de school rust en gemoedelijkheid uitstraalt. 

Respect - Op OBS Dorpsschool De Blesse hebben we respect voor elkaar en elkaars mening. Ieder kind is anders en heeft zijn of haar eigen talenten. Door dat in te zien en te accepteren vorm je een goede basis voor de toekomst.  In alle klassen gebruiken we een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap om de kinderen waarden, normen en respect bij te brengen. 

Onderwijs op maat - OBS Dorpsschool De Blesse biedt de kinderen onderwijs op maat, door elke groep in 2 of 3 subgroepen op te delen en het onderwijs bij de leerbehoeften van deze subgroepen aan te laten sluiten. De kinderen krijgen op deze manier les op hun eigen niveau en blijven verbonden aan een subgroep, waardoor de kinderen ook leren van elkaar.  In het groepsplan wordt verwoord welke stof de leerlingen de komende periode aangeboden krijgen en in welke subgroep een leerling valt. Het onderwijs sluit op die manier aan bij de leerbehoeften van het kind. 

Toekomstgericht - OBS Dorpsschool De Blesse werkt toekomstgericht. Onze school levert een goede basis voor de verdere ontwikkeling van het kind. De basisvaardigheden, die nodig zijn voor een goede toekomst, staan centraal. Daarnaast werkt de school aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind. Op onze school benaderen we de kinderen positief en stimuleren we de kinderen om trots te zijn op hun werk. Ook besteden we aandacht aan de zgn. 21st Century Skills. Daarbij moet u denken aan programmeren, het werken met VR brillen en computional thinking.

Samen - Op OBS Dorpsschool De Blesse is samenwerken van groot belang. Samen geven wij ons onderwijs vorm en bouwen we aan de toekomst van al onze leerlingen. Door van jongs af aan veel samen te werken leren de kinderen van en met elkaar. De groepsvorming is hierbij een belangrijk proces. Vandaar dat wij ook veel aandacht besteden aan het samen plezier maken. En doordat onze klassen wat kleiner zijn is er veel oog voor elkaar en tijd voor leren van elkaar.