0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

De organisatie van de school

Onze school valt onder de noemer kleine dorpsschool. De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen. We werken de hele week met combinatiegroepen, verdeeld over 3 lokalen en ingedeeld in combinatiegroepen:

Klasindeling 2023-2024

Groep 1/2/3: 17 leerlingen+ instroom
Groep 4/5/6: 12 leerlingen
Groep 7/8: 10 leerlingen

Groep doorbrekend werken

Naast de leerstof in de eigen klas, vinden we het ook belangrijk om groep doorbrekend te werken. Op de vrijdagmiddag wordt er atelier georganiseerd waarbij groep 3 t/m 8 door elkaar gemixt wordt. 
Ook andere activiteiten zijn heel gevarieerd, van lezen in het teken van de Kinderboeken week, knutselen rond Sinterklaas en tijdens de kerstperiode. Hierbij maken we ook gebruik van de inzet van ouders en andere vrijwilligers.