0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Kwink sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Waarom Kwink?

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!

Kwink wetenschappelijk onderbouwd

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag’.

Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.

Kwink en Burgerschap

Alles wat we doen raakt aan onze rol als burger. Dat geldt ook voor kinderen. Om ze daarmee te leren omgaan, is de school een ideale oefenplaats. We geven kinderen daarom de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. We laten ze kennismaken met de achtergronden van onze democratische rechtstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij. In de lessen geven we daarvoor concrete tips.