0561 - 441 806Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blessedirectie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Waarom een medezeggenschapsraad?

De school neemt veel belangrijke beslissingen. Logisch dus dat ouders en leerkrachten daarover willen meepraten. Dat doen zij via de MR. Elke school is verplicht een MR te hebben.

Wat doet een medezeggenschapsraad?

De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden. De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en hoe.

Bij andere besluiten adviseert de MR de school. Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten. De MR informeert en raadpleegt haar achterban (alle ouders en leerkrachten van de school).

Alle rechten en plichten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen MR

Wie zitten in de medezeggenschapsraad?

In de MR zitten twee leerkrachten en twee ouders. Ook de directeur is aanwezig op de vergaderingen van de MR en geeft informatie over voorgenomen besluiten. Het team en de ouders kiezen wie er namens hen in de MR mogen zitten. De leden van de MR zitten drie jaar in de MR.

Op dit moment bestaat de MR uit:
Namens de leerkrachten: Jolanda ter Horst en Carla Baas
Namens de ouders: Ingeborg Meutgeert (voorzitter) en Dilyana Joffe-Sokolova

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onderlinge besprekingen van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de openbare scholen in de gemeente Weststellingwerf. De GMR bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van alle openbare scholen in Weststellingwerf. De GMR-leden komen minimaal 6 maal per jaar bij elkaar. 

Hoe kan ik de MR bereiken?
Spreek een van de leden van de MR eens aan. E-mailen kan natuurlijk ook, het e-mailadres van de MR is: mr.dorpsschooldeblesse@comprix.nl.