Oud Papier

Dit kalenderjaar komen wij bij u het oud papier ophalen op :

Dinsdag 29 september 2020   18.00 uur

Zaterdag 7 november 2020     09.00 uur

Zaterdag 12 december2020    09.00 uur

In dit document kunt u de rijders en de daarbij horende route vinden. In verband met de vernieuwde wet op privacy (AVG) staan er geen telefoonnummers meer vermeld.

oud-papierschema-sep-dec-2020

Wilt u zo vriendelijk zijn het papier zorgvuldig in hanteerbare dozen/pakketten in te pakken en aan de kant van de weg te zetten.
Door uw oud papier voor ons ter beschikking te stellen, helpt u de school om extra middelen in te kunnen zetten voor activiteiten. Onze hartelijke dank hiervoor.


Team en ouderraad van obs Dorpsschool De Blesse.