Oud Papier

Dit schooljaar komen wij bij u het oud papier ophalen op :

dinsdag   11-09-2018 om 18.00 uur
zaterdag  13-10-2018 om  9.00 uur
zaterdag  08-12-2018 om  9.00 uur    
zaterdag  12-01-2019 om  9.00 uur    
zaterdag  09-03-2019 om  9.00 uur         
dinsdag   16-04-2019 om 18.00 uur         
dinsdag   04-06-2019 om 18.00 uur         
dinsdag   09-07-2019 om 18.00 uur

In dit document kunt u de rijders en de daarbij horende route vinden. In verband met de vernieuwde wet op privacy (AVG) staan er geen telefoonnummers meer vermeld.

papierschema 2018-2019

Wilt u zo vriendelijk zijn het papier zorgvuldig in hanteerbare dozen/pakketten in te pakken en aan de kant van de weg te zetten.
Door uw oud papier voor ons ter beschikking te stellen, helpt u de school om extra middelen in te kunnen zetten voor activiteiten. Onze hartelijke dank hiervoor.


Team en ouderraad van obs Dorpsschool De Blesse.