Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2020/2021 uit;

De raad vergadert eens in de 6/7 weken onder schooltijd over verschillende onderwerpen. Onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen, leerkrachten en ouders.