Informatie

TSO/BSO

Tussenschoolse opvang

Iedere maandag, dinsdag en donderdag bieden we uw kinderen een overblijfmogelijkheid aan voor tussen de middag. We hebben afspraken en taken m.b.t. het overblijven op papier gezet. We verwachten dat deelnemende ouders zich hiervan goed op de hoogte stellen.

Op school zijn strippenkaarten verkrijgbaar bij Juf Jolanda van 10 (€ 20,-) strippen. De strippenkaarten blijven op school en worden per afgenomen keer overblijven afgetekend door de overblijfouder. 

Buitenschoolse opvang

Alle scholen van het primair onderwijs in Weststellingwerf voldoen per 1 augustus 2007 aan de wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van de buitenschoolse opvang. U kunt kiezen uit een gastouder of een kinderdagverblijf. We werken samen met verschillende kinderdagverblijven van Doomijn en de Kinderkei

Zowel de gastouder als de kinderdagverblijven bieden de mogelijkheid om uw kind om 15.15 uur bij school op te halen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u terecht bij de directeur.