Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen. Na de gymlessen in de zaal mogen kinderen douchen (niet verplicht). Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2/3: alle dagen
Groep 4/5/6: maandagmiddag en woensdagochtend
Groep 7/8: maandagmiddag en vrijdagmiddag