Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen. Na de gymlessen in de zaal gaan deze kinderen douchen (vergeet de handdoek niet). Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen of niet mogen douchen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2/3: alle dagen
Groep 4/5/6: maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 7/8: maandagmiddag en vrijdagmiddag