0561 - 441 806 Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blesse directie@obsdeblesse.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2020/2021 uit: Levy, Fay, Quintus, Lotte, Niels en Jesse.

De raad vergadert eens in de 6/7 weken onder schooltijd over verschillende onderwerpen. Onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen, leerkrachten en ouders.