0561 - 441 806 Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blesse directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2021/2022 uit: Collin, Levy, Fay, Niels en Jesse.

De raad vergadert eens in de 6/7 weken onder schooltijd over verschillende onderwerpen. Onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen, leerkrachten en ouders.