0561 - 441 806 Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blesse directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

TSO/BSO

Tussenschoolse opvang

Alle leerlingen eten tussen de middag op school met de groepsleerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Buitenschoolse opvang

Alle scholen van het primair onderwijs in Weststellingwerf voldoen per 1 augustus 2007 aan de wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van de buitenschoolse opvang. U kunt kiezen uit een gastouder of een kinderdagverblijf. We werken samen met verschillende kinderdagverblijven van Doomijn en de Kinderkei.

Zowel de gastouder als de kinderdagverblijven bieden de mogelijkheid om uw kind na schooltijd bij school op te halen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u terecht bij de directeur.