0561 - 441 806 Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blesse directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Algemeen

Hierbij bieden wij u de schoolgids aan van openbare basisschool “Dorpsschool De Blesse” te De Blesse. Met deze gids verstrekken we de ouder(s)/verzorger(s) van huidige en toekomstige leerlingen informatie over onze school.