0561 - 441 806 Meidoornstraat 33, 8397 GV De Blesse directie@obsdeblesse.nl

Gezonde School

Wij proberen de tijd en aandacht aan gezondheid van onze leerlingen zo effectief mogelijk in te zetten. Dit doen wij met behulp van De Gezonde School aanpak.

Wij zien dat het bevorderen van gezondheid van leerlingen op jonge leeftijd voordelen heeft. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. En deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen door gezond gedrag te stimuleren.

Wij stimuleren dit o.a. door zelf onze voorbeeldrol seieus te nemen, te werken volgens de gezonde school aanpak en het opstellen en naleven van een voedings- traktatie beleidsplan. Laatstgenoemde is via onderstaande link te lezen. Daarnaast werken wij planmatig met de volgende lespakketten:

  • Smaaklessen
  • Ik eet het beter

Wij hopen dat (toekomstige) ouders/verzorgers ons hierin steunen en conformeren.